Перелік виплат, що враховуються для обчислення середньої зарплати


Перелік виплат, що враховуються для обчислення середньої зарплати
для оплати часу відпусток (О), відряджень (В), допомоги по тимчасовій непрацездатності (Л), допомоги по вагітності та пологах (Д)
згідно з переліком виплат
Інструкції зі статистики заробітної плати


пп.
Види виплат
Розрахунок середньої
зарплати для
(+вкл; -невкл;
 +/-(не)вкл)
О
В
Л
Д
1.ФОНД ОПЛАТИ ПРАЦІ
Фонд основної заробітної плати
2.1.1
Винагороди за виконану роботу відповідно до встановлених норм праці за тарифними ставками (окладами), відрядними розцінками робітників та посадовими окладами керівників, фахівців, технічних службовців, включаючи в повному обсязі внутрішнє сумісництво
+
+
+
+
2.1.2
Суми відсоткових або комісійних нарахувань залежно від обсягу доходів (виручки), отриманих від реалізації продукції (робіт, послуг), якщо вони є основною заробітною платою
+
+
+
+
2.1.3
Гонорар штатним працівникам редакцій газет, журналів, інших засобів масової інформації, видавництв, установ мистецтва й (або) оплата їхньої праці, що нараховується за ставками (розцінками) авторської (постановочної) винагороди, нарахованої на підприємстві
-
-
+
+
2.1.4
Оплата при переведенні працівника на нижчеоплачувану роботу у випадках і розмірах,  передбачених чинним законодавством, а також при невиконанні норм виробітку та виготовленні продукції, що виявилася браком, не з вини працівника
+
+
+
+
2.1.5
Оплата роботи висококваліфікованих працівників, залучених для підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників
+
+
+
+
2.1.6
Оплата праці за час перебування у відрядженні (крім відшкодування витрат у зв’язку з відрядженням: добових, вартості проїзду, витрат на наймання житлового приміщення)
+
+/–1
+
+
1Якщо за час відрядження за працівником зберігався середній заробіток, то він не враховується для обчислення середньої зарплати. Якщо ж за час відрядження за умовами трудового договору збережено зарплату, то вона враховується
2.1.7 
Вартість продукції, виданої працівникам при натуральній формі оплати праці
+
+
+
+
2.1.8
Оплата праці (включаючи гонорари) працівників, які не перебувають у штаті підприємства (за умови, що розрахунки проводяться підприємством безпосередньо з працівниками), за виконання робіт згідно з договорами цивільно-правового характеру, включаючи договір підряду (за винятком фізичних осіб — суб’єктів підприємницької діяльності)
Фонд додаткової заробітної плати
2.2.1 
Надбавки та доплати до тарифних ставок (окладів, посадових окладів) у розмірах, передбачених чинним законодавством, за:
суміщення професій (посад)
+
+
+
+
розширення зони обслуговування або збільшення обсягу робіт
+
+
+
+

виконання обов’язків тимчасово відсутнього працівника
+
+
+
+
роботу у важких і шкідливих та особливо важких і особливо шкідливих умовах праці
+
+
+
+
інтенсивність праці
+
+
+
+
роботу в нічний час
+
+
+
+
керівництво бригадою
+
+
+
+
високу професійну майстерність
+
+
+
+
класність водіям (машиністам) транспортних засобів
+
+
+
+
високі досягнення в праці, в т. ч. державним службовцям
+
+
+
+
виконання особливо важливої роботи на визначений строк
-
+
+
+
знання та використання в роботі іноземної мови
+
+
+
+
допуск до державної таємниці
+
+
+
+
дипломатичні ранги, персональні звання службових осіб, ранги державних службовців, кваліфікаційні класи суддів
+
+
+
+
науковий ступінь
+
+
+
+
нормативний час пересування у шахті (руднику) від ствола до місця  роботи і назад працівникам, постійно зайнятим на підземних роботах
+
+
+
+
роботу на територіях радіоактивного забруднення
+
+
+
+
інші надбавки та доплати, передбачені чинним законодавством
+/-1
+/-1
+
+
1 Не враховуються якщо мають разовий характер
2.2.2 
Премії та винагороди, в т. ч. за вислугу років, що мають систематичний характер, незалежно від джерел фінансування (крім сум, указаних у пп. 2.3.2)
+/-1
+/-1
+
+
1 Премії включаються в заробіток того місяця, на який вони припадають згідно з розрахунковою відомістю на зарплату. Премії, які виплачуються за квартал і більш тривалий проміжок часу, для обчислення середньої зарплати за останні 2 календарні місяці, включаються в заробіток у частині, що відповідає кількості місяців у розрахунковому періоді. Якщо кількість робочих днів у розрахунковому періоді відпрацьована не повністю, премії, винагороди та інші заохочувальні виплати під час обчислення середньої зарплати за останні 2 календарні місяці враховуються пропорційно часу, відпрацьованому в розрахунковому періоді
2.2.3 
Відсоткові або комісійні винагороди, виплачені додатково до тарифної ставки (окладу, посадового окладу)
+/-1
+
+
+
1 Включаються, якщо не мають разового характеру (пп. «а» п. 4 Порядку № 100)
2.2.4 
Оплата роботи в надурочний час і у святкові та неробочі дні в розмірах і за розцінками, встановленими чинним законодавством
+
+
+
+
2.2.5
Оплата днів відпочинку, що надаються у зв’язку з роботою понад нормальну тривалість робочого часу за вахтового методу організації праці, підсумованого обліку робочого часу і в інших випадках, передбачених законодавством
+
+/1
+/1
+
1 Не враховуються, якщо розрахунок проводиться, виходячи із середньої зарплати (п. 4 Порядку № 100)
2.2.7 
Суми виплат, пов’язаних з індексацією заробітної плати працівників
+
+
+
+
2.2.8 
Суми компенсації працівникам втрати частини заробітної плати у зв’язку з порушенням термінів її виплати
+
+
2.2.9 
Вартість безоплатно наданих окремим категоріям працівників відповідно до законодавства житла, вугілля, комунальних послуг, послуг зв’язку та суми коштів на відшкодування їхньої оплати
+/-1
+/-1
1 Враховуються, якщо з їхньої вартості сплачено ЄСВ
2.2.11
Вартість безкоштовно наданого працівникам форменого одягу, обмундирування, що може використовуватися поза робочим місцем і залишається в особистому постійному користуванні, або сума знижки в разі продажу форменого одягу за зниженими цінами
+
+
2.2.12
Оплата за невідпрацьований час:
оплата щорічних (основної та додаткових) відпусток і додаткових відпусток працівникам, які мають дітей, у розмірах, передбачених законодавством
+
+
суми грошових компенсацій у разі невикористання щорічних (основної та додаткових) відпусток і додаткових відпусток працівникам, які мають дітей, у розмірах, передбачених законодавством
+
оплата додаткових відпусток (понад тривалість, передбачену законодавством), наданих відповідно до колективного договору
+
+
оплата додаткових відпусток у зв’язку з навчанням і творчих відпусток
+
+
оплата додаткових відпусток, що надаються відповідно до Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» від 28.02.1991 р. № 796-XII
+
+
суми заробітної плати, що зберігаються за основним місцем роботи  працівників, за час їхнього навчання з відривом від виробництва в системі підвищення кваліфікації та перепідготовки кадрів
+
+
оплата спеціальної перерви в роботі у випадках, передбачених законодавством, оплата пільгового часу неповнолітнім
+
+
оплата працівникам-донорам днів обстеження, здавання крові та відпочинку, що надаються після кожного дня здавання крові, або днів, приєднаних за бажанням працівника до щорічної відпустки
+
+
оплата, що зберігається за працівником, який підлягає медичному  огляду, за основним місцем роботи за час перебування в медичному закладі на обстеженні
+
+
оплата простоїв не з вини працівника
+
+
+
Інші заохочувальні та компенсаційні виплати
2.3.1
Нарахування за невідпрацьований час, не передбачені чинним законодавством, зокрема працівникам, які вимушено працювали скорочений робочий час і перебували у відпустках з ініціативи адміністрації (крім допомоги по частковому безробіттю), брали участь у страйках
+/1
+
+
1 З розрахункового періоду вираховуюються робочі дні, протягом яких працівник не працював, при скороченому робочому тижні (лист Мінпраці від 25.05.2009 р. № 294/13/84-09)
2.3.2
Винагороди та заохочення, що виплачуються раз на рік або мають одноразовий характер: 
винагороди за підсумками роботи за рік, за вислугу років
+
+
+
+
премії за виконання важливих та особливо важливих завдань
+
+
одноразові заохочення, не пов’язані з конкретними результатами праці (наприклад, до ювілейних та пам’ятних дат, як у грошовій, так і натуральній формі);
+
+
грошова винагорода державним службовцям за сумлінну безперервну працю в органах державної влади, зразкове виконання трудових обов’язків
+
+
2.3.3
Матеріальна допомога, що має систематичний характер, надана всім або більшості працівників (на оздоровлення, у зв’язку з екологічним станом, крім сум, указаних у п. 3.31)
+
+
2.3.4
Виплати соціального характеру у грошовій і натуральній формах:
витрати в розмірі страхових внесків підприємств (крім випадків, зазначених у п. 3.5) на користь працівників, пов’язаних із добровільним страхуванням (особистим, страхуванням майна)
+
+
оплата або дотації на харчування працівників, у т. ч. у їдальнях, буфетах, профілакторіях
+
+
оплата за утримання дітей працівників у дошкільних закладах
+
+
вартість путівок працівникам і членам їхніх сімей на лікування та відпочинок, екскурсії або суми компенсацій, видані замість путівок за рахунок коштів підприємства (крім випадків, указаних у п. 3.2)
+
+
вартість проїзних квитків, які персонально розподіляються між працівниками, та відшкодування працівникам вартості проїзду транспортом загального користування
+
+
інші виплати, що мають індивідуальний характер (оплата квартири та найманого житла, гуртожитків, товарів, продуктових замовлень, абонементів у групи здоров’я, передплати на газети та журнали, протезування, суми компенсації вартості виданого працівникам палива у випадках, не передбачених чинним законодавством)
+
+
2. ІНШІ ВИПЛАТИ, ЩО НЕ НАЛЕЖАТЬ ДО ФОНДУ ОПЛАТИ ПРАЦІ
3.1
Внески підприємств на загальнообов’язкове державне соціальне страхування
3.2
Допомоги й інші виплати, що надаються за рахунок коштів фондів державного соціального страхування:
допомога по тимчасовій непрацездатності
+
допомога по вагітності та пологах
+
допомога при народженні дитини
допомога по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку
допомога на поховання
оплата путівок на санаторно-курортне лікування та оздоровлення
допомога по частковому безробіттю
3.3
Оплата перших п’яти днів тимчасової непрацездатності за рахунок коштів підприємства, установи, організації
+
3.4
Соціальні допомоги та виплати за рахунок коштів підприємства, установлені колективним договором (працівникам, які перебувають у відпустці для догляду за дитиною, на народження дитини, сім’ям із неповнолітніми дітьми)
3.6
Одноразова допомога працівникам, які виходять на пенсію згідно з чинним законодавством та колективними договорами (включаючи грошову допомогу державним службовцям і науковим (науково-педагогічним) працівникам)
3.8
Суми вихідної допомоги при припиненні трудового договору
3.9
Суми, нараховані працівникам за час затримки розрахунку при звільненні
3.10
Витрати на платне навчання працівників і членів їхніх сімей, не пов’язане з виробничою необхідністю, згідно з договором між підприємством і навчальним закладом
3.11
Видатки підприємств на покриття витрат ПФУ на виплату та доставку пільгових пенсій
3.12
Виплати в установленому розмірі особам, які потерпіли від Чорнобильської катастрофи (крім зазначених у пп. 2.2.1, 2.2.12)
3.13
Компенсація моральної шкоди працівникам за рахунок коштів підприємства, що виплачується за рішенням суду
3.14
Винагорода, що сплачується за авторським договором на створення та використання творів науки, літератури та мистецтва, крім зазначеної у пп. 2.1.3
3.15
Витрати на відрядження: добові (у повному обсязі), вартість проїзду, витрати на наймання житлового приміщення, а також компенсаційні виплати та добові, які виплачуються при переїзді на роботу в іншу місцевість згідно з чинним законодавством
3.16
Надбавки (польове забезпечення) до тарифних ставок і посадових окладів працівників, направлених для виконання монтажних, налагоджувальних, ремонтних і будівельних робіт, і працівників, робота яких виконується вахтовим методом, постійно проводиться в дорозі або має роз’їзний (пересувний) характер, у розмірах, визначених чинним законодавством
<>
Виплати в п. 3.17-3.19 не наводяться
х
х
х
х
3.20
Вартість придбаних підприємством проїзних квитків, які персонально не розподіляються між працівниками, а видаються їм у міру потреби для виконання виробничих завдань (у зв’язку зі специфікою роботи)
3.21
Витрати на перевезення працівників до місця роботи як власним, так і орендованим транспортом (крім оплати праці водіїв)
3.22
Компенсації працівникам за використання для потреб виробництва власного інструменту й особистого транспорту
3.23
Вартість подарунків до свят і квитків на видовищні заходи для дітей працівників
3.30.
Витрати підприємств на оплату послуг з лікування працівників, які були надані установами охорони здоров’я (крім виплат, зазначених у пп. 2.3.3)
3.31
Матеріальна допомога разового характеру, що надається підприємством окремим працівникам у зв’язку із сімейними обставинами, на оплату лікування, оздоровлення дітей, поховання
3.32
Суми матеріальної та благодійної допомоги, виплачені особам, які не перебувають у трудових відносинах із підприємством