понеділок, 26 грудня 2016 р.

Індексація зарплати, якщо мінімальна 3200


Як індексувати зарплату за січень 2017 р., якщо мінімальна зарплата буде 3200 грн?


Як індексувати зарплату за січень 2017 р., якщо мінімальна зарплата буде 3200 грн, а працівника перевели на 0,5 окладу і він далі буде отримувати 1600 грн?

Базовий місяць для цілей індексації зарплати змінюється, якщо відбулося підвищення окладу (п. 5 Порядку № 1078).

Щоб працівник отримував 1600,00 грн при мінімальній зарплаті 3200,00 грн він має працювати неповний робочий час - 0,5 окладу (в тиждень 20 год з 40 год). Але в штатному розписі його оклад має бути "3200,00", а кількість працівників "0,5". 

Таким чином відбувається підвищення окладу з 1600,00 грн у грудні до 3200,00 грн у січні на 1600,00 грн. 

Як наслідок, змінюється базовий місяць - січень стає базовим, у січні зарплата не індексується, обчислення ІСЦ для цілей індексації розпочинається з лютого 2017 р. 

Якщо працівник у грудні отримував фіксовану індексацію, то, підвищення окладу на 1600,00 грн, скоріше за все її "перекриє". 

пʼятниця, 9 грудня 2016 р.

Індексація зарплати переведеного працівника

Як індексувати зарплату працівникові, якого переведено на роботу на нове підприємство?

Як індексувати зарплату працівникові, якого переведено на роботу на іншу посаду на тому ж підприємстві ?


Пунктом 10-2 Порядку № 1078 встановлено, що для працівників, яких переведено на іншу роботу на тому самому підприємстві, в установі або організації, а також переведено на роботу на інше підприємство, в установу або організацію або в іншу місцевість та у зв’язку із змінами в організації виробництва і праці у разі продовження такими працівниками роботи, для новоприйнятих працівників, а також для працівників, які використали відпустку для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку та відпустку без збереження заробітної плати, передбачені законодавством про відпустки, обчислення індексу споживчих цін для проведення індексації здійснюється з місяця, наступного за місяцем підвищення тарифної ставки (окладу), за посадою, яку займає працівник.
Тому якщо працівника перевели з одного підприємства на інше (або на тому самому підприємстві), то у нього вся попередня індексація, в т.ч. фіксована, яку він отримував на попередньому місці роботи (за попередньою посадою) анулюється. На новому місці роботи індексація нараховується по-новому, виходячи з нового базового місяця яким є місяць підвищення тарифної ставки (окладу) за посадою, яку він займає. 

четвер, 8 грудня 2016 р.

Індексація зарплати працівника, прийнятого на нову посаду

Як індексувати зарплату працівника, прийнятого на нову посаду?

Пунктом 10-2 Порядку проведення індексації грошових доходів населення, затвердженого постановою КМУ від 17.07.2003 р. № 1078, серед іншого встановлено, що для новоприйнятих працівників обчислення індексу споживчих цін для проведення індексації здійснюється з місяця, наступного за місяцем підвищення тарифної ставки (окладу), за посадою, яку займає працівник.

Тому якщо працівника прийнято на вакантну посаду, яка тільки-но запроваджена у штатному розписі і досі ніким не займалася, тобто за нею ще не було підвищення тарифної ставки (окладу), вони тільки встановлені, то базовим буде місяць підвищення тарифної ставки (окладу) за аналогічною посадою.

Це пояснюється тим, що за основу визначення базового місяця покладено принцип, що базовим є місяць підвищення тарифної ставки (окладу) за посадою, яку займає працівник. Оскільки маємо дві однакові посади, то для новоприйнятого працівника базовим є місяць підвищення тарифної ставки (окладу) за такою ж посадою.

Наприклад, посаду бухгалтера запроваджено у січні 2015 р., а заробітна плата за нею підвищувалася востаннє у квітні 2015 р. Її займає працівник Сидоренко С.С.. Нового працівника Петренка П.П. прийнято у лютому 2016 р. на нову посаду бухгалтера, яка запроваджена у лютому 2016 р. Для Петренка П.П. базовим буде квітень 2015 р., як для працівника Сидоренка С.С.

Якщо нової посади не було у штатному розписі, наприклад, були посади бухгалтерів, а запровадили посаду економіста, то у такому разі підприємство відповідно до п. 5 Порядку № 1078 має самостійно закріпити у положенні про оплату праці норму про те, що обчислення індексу споживчих цін для проведення індексації здійснюється з місяця, наступного за місяцем прийняття на роботу (індекс споживчих цін у місяці прийому не береться до розрахунку). Або ж можна закріпити норму, що обчислення індексу споживчих цін для проведення індексації здійснюється з місяця прийняття на роботу (індекс споживчих цін у місяці прийому береться до розрахунку). 

У п. 5 Порядку № 1078 сказано, що працівникам підприємств i організацій, які перебувають на госпрозрахунку, підвищення заробітної плати у зв’язку із зростанням рівня інфляції провадиться у порядку, визначеному у колективних договорах, але не нижче норм, визначених Законом України “Про індексацію грошових доходів населення” та положень цього Порядку. Оскільки Порядок № 1078 це питання чітко не регулює, то такі підходи не можна вважати порушенням.

Індексація зарплати працівника, прийнятого на вакантну посаду

Як індексувати зарплату новоприйнятого працівника, прийнятого на вакантну посаду?

Пунктом 10-2 Порядку проведення індексації грошових доходів населення, затвердженого постановою КМУ від 17.07.2003 р. № 1078, серед іншого встановлено, що для новоприйнятих працівників обчислення індексу споживчих цін для проведення індексації здійснюється з місяця, наступного за місяцем підвищення тарифної ставки (окладу), за посадою, яку займає працівник.

Тому якщо працівника прийнято на вакантну посаду, яка вже була передбачена штатним розписом і за якою вже раніше підвищувалася тарифна ставка (оклад), то для такого працівника базовим є місяць підвищення тарифної ставки (окладу).

Наприклад, посаду бухгалтера запроваджено у січні 2015 р., а заробітна плата за нею підвищувалася в останнє у квітні 2015 р. Її займав працівник, якого було звільнено у грудні 2015 р., а нового працівника прийнято у лютому 2016 р. Для такого працівника базовим буде квітень 2015 р.