вівторок, 31 березня 2015 р.

Чи платять військовий збір фізичні особи - суб'єкти підприємницької діяльності (СПД)

Як сплачують військовий збір фізичні особи - суб'єкти підприємницької діяльності, зокрема й платники єдиного податку?


   З 01.01.2015 р. до п. 16-1 підрозділу 10 розділу XX ПКУ внесено зміни, згідно з якими об’єктом оподаткування військовим збором є доходи, визначені ст. 163 ПКУ, зокрема, загальний місячний (річний) оподатковуваний дохід та доходи з джерела їх походження в Україні, які остаточно оподатковуються під час їх нарахування (виплати, надання).
      Платниками збору є:

Запис у трудову демобілізованому працівнику

Чи потрібно робити запис у трудову книжку демобілізованому працівнику про службу в ЗСУ в період мобілізації в особливий період?

    Прямої відповіді на це запитання в Інструкції про порядок ведення трудових книжок працівників немає. Але п. 2.19 цієї Інструкції сказано, що до трудових книжок за місцем роботи вносяться окремим рядком з посиланням на дату, номер та найменування відповідних документів записи, зокрема, про час служби у складі Збройних Сил України та інших військах, де на тих, які проходять службу, не поширюється законодавство про працю і державне соціальне страхування, із зазначенням дати призову (зарахування) і дати звільнення із служби.
    З одного боку цю норму можна розцінювати як таку,

середа, 18 березня 2015 р.

Як сплачувати ЄСВ за працівників, які виконують громадські роботи

З працівниками, які залучені до виконання громадських робіт за направленням Центру зайнятості укладаються строкові трудові договори на строк до 6 місяців. Таким чином такий працівник може працювати:
а) частину місяця: прийнятий на роботу 16 березня і звільнений 20 березня; прийнятий на роботу 16 березня і звільнений 31 березня;

Як сплачувати ЄСВ, якщо у працівника прогули

    Як сплачувати ЄСВ, якщо працівника не в’являється на роботу (має прогули) ДФСУ у листі від 14.02.2015 р. № 4979/7/99-99-17-03-01-17 не роз’яснює. Зате ДФСУ роз’яснює, як сплачувати ЄСВ у місяці звільнення/прийому працівника. У таких випадках ЄСВ нараховується з фактичної зарплати. Тому за наявності прогулів слід міркувати таким чином. 

Порядок компенсації середньої зарплати мобілізованим

      Кабінет Міністрів України постановою від 04.03.2015 р. № 105 затвердив Порядок виплати компенсації підприємствам, установам, організаціям у межах середнього заробітку працівників, призваних на військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період (див. нижче). Алгоритм дій:
      1. Зробити поіменну виборку всіх мобілізованих працівників  і посортувати їх в розрізі військкоматів.
       2. Зробити виборку середнього заробітку по всіх мобілізованих працівниках з моменту мобілізації.
       3. В розрізі військкоматів сформувати звіт згідно додатку 1 і подати його на погодження до кожного з військкоматів, які мобілізовували працівників.
       4. Після погодження звіт подати його органу соціального захисту населення. Звіт подавати щомісячно до 15 числа.
       Очевидно, що у перший звіт, який треба подати до 15 квітня слід було б включити всіх працівників, які мобілізовані з 2014 р., а вже надалі формувати його помісячно. Та за останньою інформацією компенсації підлягають лише виплати з 01.01.2015 р. (абзац змінено 03.04.2015 р.).
      В Порядку є окреме застереження щодо оподаткування ЄСВ сум компенсації - згідно ПКУ та Закону про ЄСВ. Нагадаємо, що згідно з ч. 7 ст. 7 цього Закону не  нараховується  на  виплати  та не утримується єдиний внесок  з  виплат,  що  компенсуються з бюджету в межах середнього заробітку  працівників,  призваних на військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період. Правда, ДФСУ цією нормою знехтувала у 2014 р. і змусила роботодавців сплачувати з сум середнього заробітку мобілізованих працівників і ЄСВ, і ПДФО, який згідно з пп. 165.1.1 ПКУ також не має утримуватися. Тому зі звітності за квітень можна робити перерахунок ЄСВ і ПДФО до повернення працівникам. Звичайно, якщо ДФСУ не придумає нову причину для «відмови». І така причина «знайшлася».


УВАГА ДФСУ роз'яснила порядок оподаткування середньої зарплати мобілізованих працівників і сум компенсації: звільняються від оподаткування тільки виплати, починаючи з березня 2015 р. З роз'ясненням податківців можна ознайомитися за цим посиланням.

   

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 4 березня 2015 р. № 105

ПОРЯДОК

виплати компенсації підприємствам, установам, організаціям 
у межах середнього заробітку працівників, призваних на військову 
службу за призовом під час мобілізації, на особливий період


   1. Цей Порядок визначає механізм виплати компенсації підприємствам, установам, організаціям у межах середнього заробітку працівників, призваних на військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період (далі — працівники), за рахунок коштів, передбачених у державному бюджеті за програмою 2501350 “Компенсація підприємствам, установам, організаціям у межах середнього заробітку працівників, призваних на військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період” (далі — бюджетні кошти).
2. Головним розпорядником бюджетних коштів та відповідальним виконавцем бюджетної програми є Мінсоцполітики.
Розпорядниками бюджетних коштів нижчого рівня є:
Міністерство соціальної політики Автономної Республіки Крим, структурні підрозділи з питань соціального захисту населення обласних, Київської та Севастопольської міських держадміністрацій (далі — структурні підрозділи соціального захисту населення);
структурні підрозділи з питань соціального захисту населення районних, районних у мм. Києві та Севастополі держадміністрацій, виконавчих органів міських, районних у містах (крім мм. Києва та Севастополя) рад (далі — органи соціального захисту населення).
3. Бюджетні кошти спрямовуються підприємствам, установам, організаціям на компенсацію витрат на виплату середнього заробітку працівникам, які працювали на таких підприємствах, в установах, організаціях на час призову на військову службу, не більше одного року (далі — компенсація).
4. Для виплати компенсації підприємство, установа або організація подає щомісяця до 15 числа органу соціального захисту населення звіт про фактичні витрати на виплату середнього заробітку працівникам згідно з додатком 1, погоджений районним (міським) військовим комісаріатом, який здійснював призов працівника на військову службу, в частині підтвердження призову та проходження військової служби, для подання до 19 числа їх копій, а також зведених звітів про фактичні витрати на виплату середнього заробітку працівникам згідно з додатком 2 структурним підрозділам соціального захисту населення.
Структурні підрозділи соціального захисту населення щомісяця до 23 числа подають відомості про загальний обсяг фактичних витрат на виплату середнього заробітку працівникам згідно з додатком 3 Мінсоцполітики для спрямування їм бюджетних коштів, що  спрямовуються органам соціального захисту населення для перерахування підприємствам, установам, організаціям.
5. Обчислення середнього заробітку працівників здійснюється відповідно до Порядку обчислення середньої заробітної плати, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 8 лютого 1995 р. № 100 (ЗП України, 1995 р., № 4, ст. 111).
6. Виплата компенсації проводиться підприємствами, установами, організаціями у строки, визначені статтею 115 Кодексу законів про працю України.
7. Оподаткування, нарахування і сплата єдиного соціального внеску на компенсацію проводяться відповідно до Податкового кодексу України і Закону України “Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування”.
8. Відкриття рахунків, реєстрація, облік бюджетних зобов’язань в органах Казначейства та операції, пов’язані з використанням бюджетних коштів, здійснюються в установленому законодавством порядку.
9. Складення та подання фінансової і бюджетної звітності про виконання бюджетної програми та використання бюджетних коштів, а також контроль за їх цільовим та ефективним витрачанням здійснюються в установленому законодавством порядку.

Додаток 1
до Порядку

ЗВІТ

про фактичні витрати на виплату середнього заробітку 
працівникам, призваним на військову службу за призовом 
під час мобілізації, на особливий період

__________________________________________________________ 

(найменування підприємства, установи, організації)

у __________________ 20____ року 

(місяць)

_________________________________________________________ 


Прізвище, ім’я та по батькові
Посада (професія)
Нарахована середня заробітна плата
Найменування  військового комісаріату, дата і номер наказу про призов, звільнення
Примітка
МП
Керівник
__________
(підпис)
___________________
(ініціали, прізвище)

Головний бухгалтер
__________
(підпис)
___________________
(ініціали, прізвище)
Погоджено
МП
Військовий комісар

__________
(підпис)
___________________
(ініціали, прізвище)

“___”_______________ 20__р.


Додаток 2
до Порядку

ЗВЕДЕНИЙ ЗВІТ 

про фактичні витрати на виплату компенсації середнього 
заробітку працівникам, призваним на військову службу 
за призовом під час мобілізації, на особливий період

________________________________________________________________

(найменування органу соціального захисту населення)

у _____________________ 20____ року 

(місяць)

_________________________________________________________ 

           (найменування і місцезнаходження структурного підрозділу соціального захисту населення)


Найменування підприємства, установи, організації
Кількість працівників
Нарахована середня заробітна плата
Примітка

______
Усього
МП
Керівник
__________
(підпис)
___________________
(ініціали, прізвище)

Головний бухгалтер
__________
(підпис)
___________________
(ініціали, прізвище)

“___”_______________ 20__р.

субота, 14 березня 2015 р.

Закон про зменшення навантаження на фонд оплати праці

Закон України

Про внесення змін до розділу VIII "Прикінцеві та перехідні положення"
Закону України "Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування"
щодо зменшення навантаження на фонд оплати праці

(у тексті Закону таким дрібним шрифтом на білому фоні вставлено пояснення термінів для кращого розуміння тексту в ході читання) 

Верховна Рада України постановляє:


1. Пункт 9-3 в редакції Закону України від 2 вересня 2014 року № 1669-VII вважати пунктом 9-4.

2. Доповнити пунктом 9-5 такого змісту:

пʼятниця, 13 березня 2015 р.

Зміни в оподаткуванні військовим збором


Законом України «Про внесення змін до Податкового кодексу України» від 02.03.2015 р. № 211-VІІ внесено зміни до п. 16-1 ПКУ, яким встановлено, що  від оподаткування збором звільняються доходи, що згідно з розділом IV цього Кодексу не включаються до загального оподатковуваного доходу фізичних осіб (не підлягають оподаткуванню, оподатковуються за нульовою ставкою), крім:

пʼятниця, 6 березня 2015 р.

Чи вимагати у працівників довідки ОК-7

Чи вимагати у працівників довідки ф. ОК-5 і ОК-7 від ПФУ, якщо підприємство новоутворене? 


Чи вимагати у працівників довідки ф. ОК-5 і ОК-7 від ПФУ, якщо підприємство не новоутворене? 


Чи вимагати у новоприйнятого працівника довідку ф. ОК-5 і ОК-7 від ПФУ, якщо підприємство не новоутворене? 


Відповідно до ч. 4 ст. 19 Закону України "Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування" від 23.09.1999 р. № 1105-XIV застраховані особи, які протягом 12-ти місяців перед настанням страхового випадку за даними Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування мають страховий стаж менше 6-ти місяців, мають право на матеріальне забезпечення відповідно до цього Закону в таких розмірах:

середа, 4 березня 2015 р.

Як нараховувати ЄСВ, якщо лікарняні і зарплата менше мінімальної зарплати

   Працівник перебував на лікарняному. Нарахована йому зарплата за місяць менше мінімальної зарплати. Сума нарахованих йому лікарняних також менше мінімальної зарплати. І в сукупності вони також менше мінімальної зарплати. Наприклад, лікарняні 500 грн, зарплата - 700 грн.
    У такому разі ЄСВ слід донараховувати за звичайною ставкою від мінімальної зарплати тільки один раз.
Сума ЄСВ становитиме:
500 х 33,2% = 166,00 грн
(1218 - 500) х 38% (умовно) = 272.84 грн.
     Це слідує з листа ДФСУ від 14.02.2015 № 4979/7/99-99-17-03-01-17, у якому сказано, що:
для працівника (за основним місцем роботи), який відпрацював частину місяця, а іншу частину перебував на лікарняному, де загальна сума нарахованого доходу (сума заробітної плати за відпрацьований час та лікарняного) не перевищує розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на місяць, за який нараховується заробітна плата (дохід), сума єдиного внеску розраховується як добуток розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на місяць, за який нараховується заробітна плата (дохід), та ставки єдиного внеску, встановленої для відповідної категорії платника, тобто виникає необхідність донарахування до мінімальної заробітної плати

понеділок, 2 березня 2015 р.

Перелік виплат, що враховуються для обчислення середньої зарплати


Перелік виплат, що враховуються для обчислення середньої зарплати
для оплати часу відпусток (О), відряджень (В), допомоги по тимчасовій непрацездатності (Л), допомоги по вагітності та пологах (Д)
згідно з переліком виплат
Інструкції зі статистики заробітної плати
пп.
Види виплат
Розрахунок середньої
зарплати для
(+вкл; -невкл;
 +/-(не)вкл)
О
В
Л
Д
1.ФОНД ОПЛАТИ ПРАЦІ
Фонд основної заробітної плати
2.1.1
Винагороди за виконану роботу відповідно до встановлених норм праці за тарифними ставками (окладами), відрядними розцінками робітників та посадовими окладами керівників, фахівців, технічних службовців, включаючи в повному обсязі внутрішнє сумісництво