вівторок, 31 березня 2015 р.

Запис у трудову демобілізованому працівнику

Чи потрібно робити запис у трудову книжку демобілізованому працівнику про службу в ЗСУ в період мобілізації в особливий період?

    Прямої відповіді на це запитання в Інструкції про порядок ведення трудових книжок працівників немає. Але п. 2.19 цієї Інструкції сказано, що до трудових книжок за місцем роботи вносяться окремим рядком з посиланням на дату, номер та найменування відповідних документів записи, зокрема, про час служби у складі Збройних Сил України та інших військах, де на тих, які проходять службу, не поширюється законодавство про працю і державне соціальне страхування, із зазначенням дати призову (зарахування) і дати звільнення із служби.
    З одного боку цю норму можна розцінювати як таку,
що дозволяє робити запис у трудову книжку демобілізованому працівнику про службу в Збройних Силах України тощо в період мобілізації в особливий період. З другого боку, працівник на час служби лише звільнявся (увільнявся) від роботи і запис про призов на службу в трудову книжку не вносився, як це має місце у разі призову на строкову служба згідно п.  3 ст. 36 КЗпП, коли трудовий договір припиняється. Тому й немає підстав вносити запис про службу.
     В той же час Законом України  від 05.03.2015 р. № 242-VIII до ст. 8 Закону України «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей» від 20.12.1991 р. № 2011-XII було внесено зміни, якими час військової служби період мобілізації в особливий період зараховується до стажу роботи, що дає право на пенсію на пільгових умовах. Встановлено, що «час перебування громадян України на військовій службі зараховується до їх страхового стажу, стажу роботи, стажу роботи за спеціальністю, а також до стажу державної служби. Час проходження строкової військової служби, а також час проходження військової служби в особливий період, що оголошується відповідно до Закону України «Про оборону України», зараховуються до стажу роботи, що дає право на призначення пенсії за віком на пільгових умовах, якщо на момент призову на строкову військову службу, на військову службу в особливий період, що оголошується відповідно до Закону України «Про оборону України», особа навчалася за фахом у професійно-технічному навчальному закладі, працювала за професією або займала посаду, що дає право на призначення пенсії за віком на пільгових умовах. Час навчання в професійно-технічному навчальному закладі, час проходження строкової військової служби, а також час проходження військової служби в особливий період, що оголошується відповідно до Закону України «Про оборону України», які зараховуються до стажу роботи, що дає право на призначення пенсії за віком на пільгових умовах, не повинні перевищувати наявного стажу роботи, що дає право на пенсію за віком на пільгових умовах. Час проходження військовослужбовцями військової служби в особливий період, що оголошується відповідно до Закону України «Про оборону України", зараховується до їх вислуги років, стажу роботи, стажу роботи за спеціальністю, а також до стажу державної служби на пільгових умовах у порядку, який визначається Кабінетом Міністрів України».

     Якщо стверджувати, що запис у трудову про службу в ЗСУ під час мобілізації в особливий період не потрібен, бо трудовий договір не припинявся, за працівником зберігалося місце роботи тощо, то й зайвими є зміни, що вносилися Законом України  від 05.03.2015 р. № 242-VIII. Так? Малоймовірно. Тому такий запис зайвим не буде. 

Немає коментарів:

Дописати коментар