середа, 18 березня 2015 р.

Порядок компенсації середньої зарплати мобілізованим

      Кабінет Міністрів України постановою від 04.03.2015 р. № 105 затвердив Порядок виплати компенсації підприємствам, установам, організаціям у межах середнього заробітку працівників, призваних на військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період (див. нижче). Алгоритм дій:
      1. Зробити поіменну виборку всіх мобілізованих працівників  і посортувати їх в розрізі військкоматів.
       2. Зробити виборку середнього заробітку по всіх мобілізованих працівниках з моменту мобілізації.
       3. В розрізі військкоматів сформувати звіт згідно додатку 1 і подати його на погодження до кожного з військкоматів, які мобілізовували працівників.
       4. Після погодження звіт подати його органу соціального захисту населення. Звіт подавати щомісячно до 15 числа.
       Очевидно, що у перший звіт, який треба подати до 15 квітня слід було б включити всіх працівників, які мобілізовані з 2014 р., а вже надалі формувати його помісячно. Та за останньою інформацією компенсації підлягають лише виплати з 01.01.2015 р. (абзац змінено 03.04.2015 р.).
      В Порядку є окреме застереження щодо оподаткування ЄСВ сум компенсації - згідно ПКУ та Закону про ЄСВ. Нагадаємо, що згідно з ч. 7 ст. 7 цього Закону не  нараховується  на  виплати  та не утримується єдиний внесок  з  виплат,  що  компенсуються з бюджету в межах середнього заробітку  працівників,  призваних на військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період. Правда, ДФСУ цією нормою знехтувала у 2014 р. і змусила роботодавців сплачувати з сум середнього заробітку мобілізованих працівників і ЄСВ, і ПДФО, який згідно з пп. 165.1.1 ПКУ також не має утримуватися. Тому зі звітності за квітень можна робити перерахунок ЄСВ і ПДФО до повернення працівникам. Звичайно, якщо ДФСУ не придумає нову причину для «відмови». І така причина «знайшлася».


УВАГА ДФСУ роз'яснила порядок оподаткування середньої зарплати мобілізованих працівників і сум компенсації: звільняються від оподаткування тільки виплати, починаючи з березня 2015 р. З роз'ясненням податківців можна ознайомитися за цим посиланням.

   

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 4 березня 2015 р. № 105

ПОРЯДОК

виплати компенсації підприємствам, установам, організаціям 
у межах середнього заробітку працівників, призваних на військову 
службу за призовом під час мобілізації, на особливий період


   1. Цей Порядок визначає механізм виплати компенсації підприємствам, установам, організаціям у межах середнього заробітку працівників, призваних на військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період (далі — працівники), за рахунок коштів, передбачених у державному бюджеті за програмою 2501350 “Компенсація підприємствам, установам, організаціям у межах середнього заробітку працівників, призваних на військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період” (далі — бюджетні кошти).
2. Головним розпорядником бюджетних коштів та відповідальним виконавцем бюджетної програми є Мінсоцполітики.
Розпорядниками бюджетних коштів нижчого рівня є:
Міністерство соціальної політики Автономної Республіки Крим, структурні підрозділи з питань соціального захисту населення обласних, Київської та Севастопольської міських держадміністрацій (далі — структурні підрозділи соціального захисту населення);
структурні підрозділи з питань соціального захисту населення районних, районних у мм. Києві та Севастополі держадміністрацій, виконавчих органів міських, районних у містах (крім мм. Києва та Севастополя) рад (далі — органи соціального захисту населення).
3. Бюджетні кошти спрямовуються підприємствам, установам, організаціям на компенсацію витрат на виплату середнього заробітку працівникам, які працювали на таких підприємствах, в установах, організаціях на час призову на військову службу, не більше одного року (далі — компенсація).
4. Для виплати компенсації підприємство, установа або організація подає щомісяця до 15 числа органу соціального захисту населення звіт про фактичні витрати на виплату середнього заробітку працівникам згідно з додатком 1, погоджений районним (міським) військовим комісаріатом, який здійснював призов працівника на військову службу, в частині підтвердження призову та проходження військової служби, для подання до 19 числа їх копій, а також зведених звітів про фактичні витрати на виплату середнього заробітку працівникам згідно з додатком 2 структурним підрозділам соціального захисту населення.
Структурні підрозділи соціального захисту населення щомісяця до 23 числа подають відомості про загальний обсяг фактичних витрат на виплату середнього заробітку працівникам згідно з додатком 3 Мінсоцполітики для спрямування їм бюджетних коштів, що  спрямовуються органам соціального захисту населення для перерахування підприємствам, установам, організаціям.
5. Обчислення середнього заробітку працівників здійснюється відповідно до Порядку обчислення середньої заробітної плати, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 8 лютого 1995 р. № 100 (ЗП України, 1995 р., № 4, ст. 111).
6. Виплата компенсації проводиться підприємствами, установами, організаціями у строки, визначені статтею 115 Кодексу законів про працю України.
7. Оподаткування, нарахування і сплата єдиного соціального внеску на компенсацію проводяться відповідно до Податкового кодексу України і Закону України “Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування”.
8. Відкриття рахунків, реєстрація, облік бюджетних зобов’язань в органах Казначейства та операції, пов’язані з використанням бюджетних коштів, здійснюються в установленому законодавством порядку.
9. Складення та подання фінансової і бюджетної звітності про виконання бюджетної програми та використання бюджетних коштів, а також контроль за їх цільовим та ефективним витрачанням здійснюються в установленому законодавством порядку.

Додаток 1
до Порядку

ЗВІТ

про фактичні витрати на виплату середнього заробітку 
працівникам, призваним на військову службу за призовом 
під час мобілізації, на особливий період

__________________________________________________________ 

(найменування підприємства, установи, організації)

у __________________ 20____ року 

(місяць)

_________________________________________________________ 


Прізвище, ім’я та по батькові
Посада (професія)
Нарахована середня заробітна плата
Найменування  військового комісаріату, дата і номер наказу про призов, звільнення
Примітка
МП
Керівник
__________
(підпис)
___________________
(ініціали, прізвище)

Головний бухгалтер
__________
(підпис)
___________________
(ініціали, прізвище)
Погоджено
МП
Військовий комісар

__________
(підпис)
___________________
(ініціали, прізвище)

“___”_______________ 20__р.


Додаток 2
до Порядку

ЗВЕДЕНИЙ ЗВІТ 

про фактичні витрати на виплату компенсації середнього 
заробітку працівникам, призваним на військову службу 
за призовом під час мобілізації, на особливий період

________________________________________________________________

(найменування органу соціального захисту населення)

у _____________________ 20____ року 

(місяць)

_________________________________________________________ 

           (найменування і місцезнаходження структурного підрозділу соціального захисту населення)


Найменування підприємства, установи, організації
Кількість працівників
Нарахована середня заробітна плата
Примітка

______
Усього
МП
Керівник
__________
(підпис)
___________________
(ініціали, прізвище)

Головний бухгалтер
__________
(підпис)
___________________
(ініціали, прізвище)

“___”_______________ 20__р.

2 коментарі:

  1. п. 4 Порядку виписано трохи незрозуміло. Звіт згідно додатку 1 слід узгодити у війсккоматі і його ж подавати органам соцзахисту. А вони вже зроблять зведений згідно додатку 2 для подання далі "по команді"

    ВідповістиВидалити
  2. Сьогодні проводили пряму лінію з ДФСУ на тему ПДФО і військового збору. Кажуть, що звільнення від ПДФО і ЄСВ сум компенсації стосується тільки виплат з березня 2015 р. І що середню за 2014 р. напевне компенсовувати не будуть :( Що скажете з цього приводу?

    ВідповістиВидалити